இலங்கையில் போர் உச்சத்தில் இருந்த போது ஒவ்வொரு தமிழர்களும் அழுதார்கள் – அமைச்சர் ஜெயக்குமார்

Exit mobile version